Yritysten toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Ajavina voimina toimivat erilaiset megatrendit, kuten digitalisaatio ja toimialojen globalisoituminen.  Nämä tarjoavat yrityksille uusia mahdollisuuksia, mutta edellyttävät liiketoiminnan jatkuvaa kehitystä.

Orastajan Business Development as a Service (BDaaS) konsepti mahdollistaa kehityspanoksen joustavan hankinnan palveluna juuri siinä laajuudessa ja silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

Asiantuntemuksemme on parhaimmillaan kasvun lasikattojen poistamisessa, liiketoimintojen digitalisoinnissa, M&A strategian määrittämisestä ja jalkautuksessa, B2B myynnissä ja markkinoinnissa sekä kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Pyrimme asiakkaidemme kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, koska silloin on mahdollista tuntea asiakkaan liiketoiminta, kyvykkyydet ja niiden kehitystarpeet riittävän hyvin. Tällöin pystytään rakentamaan yhdessä strateginen suunta ja toteuttamaan kehityshankkeet oikean kokoisina ottaen huomioon kehitykseen käytettävissä olevat ajalliset ja taloudelliset resurssit.

Laskutuksemme perustuu yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen, ei hankkeeseen käytettyyn aikaan. Teemme työtämme rakkaudesta lajiin, joka on uusien liiketoimintojen luominen ja suomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen uusia teknologioita hyödyntäen.