Yritysten toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Ajavina voimina toimivat erilaiset megatrendit, kuten digitalisaatio, esineiden internet ja toimialojen globalisoituminen. 

Uusia teknologioita hyödyttämällä yritykset pystyvät parhaimmillaan parantamaan kilpailukykyään muutoksissa. Selviytyäkseen on yritysten vähintäänkin pystyttävä sopeutumaan muuttuviin liiketoimintaympäristöihin. Haasteena on usein vaikeus löytää aikaa ja osaamista oman toiminnan kehittämiseen.

Orastajan Business Development as a Service (BDaaS) konsepti mahdollistaa kehityspanoksen joustavan hankinnan palveluna juuri siinä laajuudessa ja silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

Pyrimme asiakkaidemme kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, koska silloin on mahdollista tuntea asiakkaan liiketoiminta, kyvykkyydet ja kehitysmahdollisuudet riittävän hyvin. Tällöin pystytään rakentamaan yhdessä strateginen suunta ja toteuttamaan kehityshankkeet oikean kokoisina ottaen huomioon kehitykseen käytettävissä olevat ajalliset ja taloudelliset resurssit.

Laskutuksemme perustuu yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen, ei hankkeeseen käytettyyn aikaan. Teemme työtämme rakkaudesta lajiin, joka on uusien liiketoimintojen luominen ja suomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen uusia teknologioita hyödyntäen.

Asiantuntemuksemme on parhaimmillaan liiketoimintojen digitalisoinnissa, johtavia pilvipalveluja hyödyntäen, B2B myynnissä ja markkinoinnissa, tarjoaman ja arvolupauksen kirkastamisessa sekä kansainvälisessä liiketoiminnassa.